Đề tài đưa ra các cơ sở lý luận của việc hình thành giá đất, các mục tiêu và trình tự của việc định giá đất trong quản lý nhà nước. Phân tích thực trạng ,tình hình định giá đất đô thị nư
Date published: 27.11.2013 | 09:15
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Tiểu luận: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện định giá đất đô thị tại nước ta

Đề tài đưa ra các cơ sở lý luận của việc hình thành giá đất, các mục tiêu và trình tự của việc định giá đất trong quản lý nhà nước. Phân tích thực trạng ,tình hình định giá đất đô thị nước ta trên cơ sở lý luận cơ bản của định giá đất đô thị. Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện định giá đất đô Đề tài đưa ra các cơ sở lý luận của việc hình thành giá đất, các mục tiêu và trình tự của việc định giá đất trong quản lý nhà nước. Phân tích thực trạng ,tình hình định giá đất đô thị nước ta trên cơ sở lý luận cơ bản của định giá đất đô thị. Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện định giá đất đô thị.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]