0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Tiểu luận: Nghiên cứa về tai biến trượt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc - giải pháp kỹ thuật chống trượt lở đất.

Đề tài tập trung nghiên cứu về tai biến trượt lở đất tại một số đô thị miền núi của Việt Nam – Nguyên nhân gây trượt lở.Từ đóđưa ra giải pháp chung phòng ngừa tai biến trượt  lở đất . Một số giải pháp kỹ thuật áp dụng nhằm giảm thiểu tai biến trượt lở đất đá trên các tuyến đường giao thông miền núi.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi