0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Tiểu luận: Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị - Giao thông thành phố London-sự phát triển và những bài học kinh nghiệm.

Đề tài giới thiệu tổng quan về vấn đề giao thông tại một số thành phố trên thế giới như London, Paris, New York, Singapore, Tokyo, Manhattan và cụ thể là thành phố London. Phân tích những tác động đến vấn đề giao thông và thực trạng về mạng lưới giao tại thành phố London. Chỉ ra cách thức và phương hướng phát triển và bài học kinh nghiệm về quy hoạch mạng lưới giao thông tại đây.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi