tiểu luận giao thông đô thị
Date published: 26.11.2013 | 15:12
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
25 EP

Tiểu luận: Thiết kế cải tạo và xây dựng công trình giao thông đô thị

Đề  tài tập trung nghiên cứu về  tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội. Nêu những  vấn  đề  cần  tập  trung  giải  quyết  để  khắc  phục  tình  trạng  ùn  tắc  giao  thông  (giảm thiểu tai nạn giao thông). Từ  đó  có các giải pháp thực  hiện  giải  quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội. 

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]