0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kết quả khảo sát địa hình đợt 1 Dự án hồ chứa nước Thủ Khúc, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.jpg)

Kết quả khảo sát địa hình đợt 1 Dự án hồ chứa nước Thủ Khúc, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

   - Căn cứ thông báo số 2357/TB-SQHKT ngày 21/05/2018 của Sở quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh về nội dung kết luận tại cuộc họp về việc triển khai khảo sát cho Dự án hồ chứa nước Thủ Khúc tại huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Khảo sát địa hình đợt 1 Dự án hồ chứa nước Thủ Khúc, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

   - Mục tiêu của đồ án để làm cơ sở chọn vùng và bố trí quy hoạch chi tiết cho dự án. Phục vụ cho công tác thiết kế cơ sở. Xác định khối lượng tính toán tổng mức đầu tư...

 - Các phương pháp khảo sát

 + Khống chế mặt bằng: Phương pháp đường chuyền đa giác đo góc cạnh bằng máy toàn đạc điện tử và phương pháp thu tín hiệu vệ tinh GPS.

 + Khống chế độ cao: Phương pháp thủy chuẩn hình học (đo chênh cao bằng chỉ giữa), sử dụng các loại máy thủy chuẩn có độ chính xác cao và mia 2 mặt đen, đỏ.

 + Đo vẽ bình đồ: Phương pháp toàn đạc, sử dụng các máy toàn đạc điện tử đo và sử dụng các phần mềm chuyên ngành để xử lý và biên tập.

 + Đo cắt dọc: Đo bằng máy toàn đạc điện tử.

 + Đo cắt ngang: Đo bằng máy toàn đạc điện tử

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Kết quả khảo sát địa hình đợt 1 Dự án hồ chứa nước Thủ Khúc, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

 - Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí công trình

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ các tuyến công trình

+ QH 03: Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang đường D9

+ QH 04: Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang đường D10

+ QH 05: Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang đường N23

+ QH 06: Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang đường N24

+ QH 07: Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang đường số 6

+ QH 08: Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang đường số 7

+ QH 09: Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang đường số 8

+ QH 10: Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang đường số 9

+ QH 11: Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang đường số 10

+ QH 12: Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang đường số 11

+ QH 13: Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang đường số 12

+ QH 14: Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang đường số 13

+ QH 15: Bản vẽ cắt dọc, cắt ngang đường số 14

(hoangvietanh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi