Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ mạng lưới quy hoạch đường giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

QH-02: Bản đồ mạng lưới quy hoạch đường giao thông đường bộ.

QH-03: Bản đồ mạng lưới quy hoạch đường sắt quốc gia.

QH-04: Bản đồ mạng lưới quy hoạch đường sắt nội thị.

QH-05: Bản đồ mạng lưới quy hoạch đường thủy.

QH-06: Bản đồ mạng lưới quy hoạch đường giao thông tỉnh.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ (.pdf).

 (bnt-hntt-Acvn11)

Date published: 04.03.2020 | 08:40
Available in Ebook

Bản đồ mạng lưới quy hoạch đường giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt khu vực thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ mạng lưới quy hoạch đường giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

QH-02: Bản đồ mạng lưới quy hoạch đường giao thông đường bộ.

QH-03: Bản đồ mạng lưới quy hoạch đường sắt quốc gia.

QH-04: Bản đồ mạng lưới quy hoạch đường sắt nội thị.

QH-05: Bản đồ mạng lưới quy hoạch đường thủy.

QH-06: Bản đồ mạng lưới quy hoạch đường giao thông tỉnh.

Định dạng tài liệu: Bản vẽ (.pdf).

 (bnt-hntt-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]