0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt của thủ tướng chính phủ

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất

QH-03: Sơ đồ định hướng phát triển không gian vùng

QH-04: Sơ đồ hiện trạng hệ thống giao thông

QH-05: Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông

QH-06: Sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng

QH-07: Sơ đồ định hướng cao độ nền, thoát nước mặt

QH-08: Sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp nước

QH-09: Sơ đồ định hướng hệ thống cấp nước

QH-10: Sơ đồ hiện trạng hệ thống thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

QH-11: Sơ đồ định hướng hệ thống quản lý chất thải và nghĩa trang

QH-12: Sơ đồ hiện trạng hệ thống cấp năng lượng

QH-13: Sơ đồ định hướng hệ thống cấp năng lượng

QH-14: Sơ đồ đánh giá hiện trạng môi trường

QH-15: Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ (.pdf), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi