0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Nghĩa trang sinh thái Long Thành, Ấp 1 xã Tân Long, huyện Thủ Thừa - tỉnh Long An

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Nghĩa trang sinh thái Long Thành, Ấp 1 xã Tân Long, huyện Thủ Thừa - tỉnh Long An

   - Đồ án Quy hoạch Quy hoạch chi tiết 1/500 Nghĩa trang sinh thái Long Thành, Ấp 1 xã Tân Long, huyện Thủ Thừa - tỉnh Long An được UBND phê duyệt theo Quyết định số 4249/QĐ-UBND ngày 17 tháng 07 năm 2020

Quy hoạch chi tiết 1/500 Nghĩa trang sinh thái Long Thành, Ấp 1 xã Tân Long, huyện Thủ Thừa - tỉnh Long An

  - Mục tiêu của đồ án đó là: Lập mặt bằng sử dụng đất, phân chia các công trình, các lô mộ phù hợp với chức năng trong khu vực quy hoạch. Hình thành một khu nghĩa trang khang trang sạch, đẹp, hạ tầng kỹ thuật kết nối đồng bộ. Xác định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, định hướng tổ chức các không gian cảnh quan kiến trúc, môi trường nông thôn mới. Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với điều kiện trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Giải quyết nhu cầu an táng một cách trật tự và đảm bảo vệ sinh môi trường; phục vụ cho mọi tầng lớp nhân dân trong huyện và vùng lân cận đồng thời phụ vụ di dời và cải táng các ngôi mộ trong khu vực quy hoạch công nghiệp, dân cư, đồng sử dụng quỹ đất một cách hợp lý.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Nghĩa trang sinh thái Long Thành, Ấp 1 xã Tân Long, huyện Thủ Thừa - tỉnh Long An

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Nghĩa trang sinh thái Long Thành, Ấp 1 xã Tân Long, huyện Thủ Thừa - tỉnh Long An

 - Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng tổng hợp

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

 (quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi