Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Toàn bộ ranh giới khu trung tâm Lý Thái Bửu (thuộc 2 ấp: Lý Thái Bửu, Tân Điền).

Diện tích quy hoạch : 125,6 ha.

 

Thành phần hồ sơ :

1-Thuyết minh tổng hợp (file word)

2-Bản vẽ
1              Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng        (file autocad)       

2              Bản đồ hiện trạng sử dụng đất          (file ảnh)

3              Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật                 (file autocad)       

4              Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất             (file autocad)       

5              Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan          (file ảnh)               

6              Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kĩ thuật đất xây dựng     (file autocad)       

7              Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng    (file autocad)       

8              Bản đồ quy hoạch cấp điện              (file autocad)       

9              Bản đồ quy hoạch cấp thoát nước và vệ sinh môi trường          (file autocad)       

10           Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật         (file autocad)       

 

 (b)

Date published: 16.12.2017 | 13:53
Available in Ebook

Quy Hoạch Chi Tiết Khu trung tâm Lý Thái Bửu-Xã Lý Nhơn, Huyện Cần Giờ - Tp. Hồ Chí Minh

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Toàn bộ ranh giới khu trung tâm Lý Thái Bửu (thuộc 2 ấp: Lý Thái Bửu, Tân Điền).

Diện tích quy hoạch : 125,6 ha.

 

Thành phần hồ sơ :

1-Thuyết minh tổng hợp (file word)

2-Bản vẽ
1              Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng        (file autocad)       

2              Bản đồ hiện trạng sử dụng đất          (file ảnh)

3              Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật                 (file autocad)       

4              Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất             (file autocad)       

5              Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan          (file ảnh)               

6              Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kĩ thuật đất xây dựng     (file autocad)       

7              Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng    (file autocad)       

8              Bản đồ quy hoạch cấp điện              (file autocad)       

9              Bản đồ quy hoạch cấp thoát nước và vệ sinh môi trường          (file autocad)       

10           Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật         (file autocad)       

 

 (b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]