0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Quyết định 06/2010/QĐ-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

 

Quy định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu… (hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi