Quy định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu…
Date published: 26.02.2014 | 17:48
Available in Ebook
Văn bản khác
15 EP

Quyết định 06/2010/QĐ-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

 

Quy định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu… (hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]