Quyết định này được Bộ Xây dựng ban hành ngày 01/07/2008 về việc Ban hành quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng
Date published: 01.03.2014 | 10:59
Available in Ebook
Văn bản khác
0 EP

Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD Ban hành quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng

 

Quyết định này được Bộ Xây dựng ban hành ngày 01/07/2008 về việc Ban hành quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng

 

Quyết định này thay thế Quyết định số 65/BXD-KHCN ngày 22/03/1995 về việc ban hành “Quy chế công nhận phòng thí nghiệm chuyên nghành xây dựng”

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]