Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND về việc quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố hà nội
Date published: 20.02.2014 | 17:07
Available in Ebook
Văn bản khác
0 EP

Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng tại Hà Nội

 

Quyết định này quy định về việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, bao gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các thiết kế khác triển khai sau thiết kế cơ sở

 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/12/2013 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]