Tiêu chuẩn áp dụng cho bộ lựa chọn chuyển đổi (cơ khí hoặc điện tử) dùng cho thao tác bằng tay, bằng chân hoặc bằng hoạt động khác của con người.
Date published: 12.02.2015 | 14:48
Available in Ebook
Văn bản khác
0 EP

TCVN 6615-2-5:2013 IEC 61058-2-5:2010 thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị-phần 2-5: yêu cầu cụ thể đối với bộ lựa chọn chuyển đổi

Tiêu chuẩn áp dụng cho bộ lựa chọn chuyển đổi (cơ khí hoặc điện tử) dùng cho thao tác bằng tay, bằng chân hoặc bằng hoạt động khác của con người.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]