Thông tư số 15/2010/TT-BXD Quy định chi tiết báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
Date published: 21.02.2014 | 20:23
Available in Ebook
Văn bản khác
0 EP

Thông tư số 15/2010/TT-BXD Quy định lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu dịch vụ tư vấn

 

Số văn bản: 15.

 

Ký hiệu văn bản: TT 15/2010/TT-BKH

 

Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch

 

Ngày ban hành:  

 

Ngày có hiệu lực:  29/06/2010

 

Thông tư số 15/2010/TT-BXD Quy định chi tiết báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn  (hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]