0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Công văn số 97/BXD-KTTC về công bố định mức chi phí lập quy hoạch phát triển sản xuất vật liệu xây dựng

 

Công văn này quy định định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng

Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng gồm: quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam, quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng vùng, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi