Quyết định này được Thủ tướng Chính phủ kí ban hành ngày 21/07/2008 về việc Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020
Date published: 01.03.2014 | 10:47
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020

 

Quyết định này được Thủ tướng Chính phủ kí ban hành ngày 21/07/2008 về việc Phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020

(hmc)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]