0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 8785-13:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – phần 13: xác định độ thay đổi màu

Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp xác định sự đổi màu của màng sơn có thể quan sát được sau khi thử nghiệm tự nhiên.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi