0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 8785-2:2011 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – phần 2: đánh giá tổng thể bằng phương pháp trực quan

Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp đánh giá hình thức bên ngoài của màng sơn sau khi thử nghiệm trong điều kiện tự nhiên.

 

Cần hiểu rằng việc đánh giá này chỉ có tính tương đối vì nó phụ thuộc nhiều vào yếu tố thẩm mỹ của màng sơn đối với từng người quan sát. Mục đích của phương pháp là đánh giá những khuyết tật của màng sơn mà khuyết tật này không phải là đối tượng của những đánh giá riêng lẻ khác và để đánh giá màng sơn mà một số các khuyết tật nhỏ làm ảnh hưởng đến hình thức bên ngoài của nó.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi