Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng nhựa có trong nhũ tương nh ựa đường
Date published: 03.07.2014 | 13:18
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCVN 8817-10:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 10: thử nghiệm bay hơi

1.1 Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng nhựa có trong nhũ tương nh ựa đường.

1.2 Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ sức khỏe cũng như khả năng áp dụng phù hợp với các quy định khi đư a vào sử dụng.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]