Tiêu chuẩn này dùng để nhận biết nhũ tương nhựa đường a xít phân tách nhanh. Đặc tính không dính bám với một loại cát si líc chuẩn giúp phân biệt được nhũ tương nhựa đường a xít với loại phân
Date published: 03.07.2014 | 13:20
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCVN 8817-11:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 11: nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách nhanh

1.1 Tiêu chuẩn này dùng để nhận biết nhũ tương nhựa đường a xít phân tách nhanh. Đặc tính không dính bám với một loại cát si líc chuẩn giúp phân biệt được nhũ tương nhựa đường a xít với loại phân tách vừa và phân tách chậm.

1.2 Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ sức khỏe cũng như khả năng áp dụng phù hợp với các quy định khi đưa vào sử dụng.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]