Tiêu chuẩn này dùng để nhận biết nhũ tương nhựa đường a xít phân tách chậm nếu như kết quả thử nghiệm điện tích hạt không thể kết luận được.
Date published: 03.07.2014 | 13:23
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCVN 8817-12:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 12: nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách chậm

1.1 Tiêu chuẩn này dùng để nhận biết nhũ tương nhựa đường a xít phân tách chậm nếu như kết quả thử nghiệm điện tích hạt không thể kết luận được.

1.2 Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ sức khỏe cũng như khả năng áp dụng phù hợp với các quy định khi đưa vào sử dụng.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]