Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại nhũ tương nhựa đường phân tách vừa và phân tách chậm, không áp dụng cho nhũ tương nhựa đường phân tách nhanh.
Date published: 03.07.2014 | 13:25
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCVN 8817-13:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 13: xác định khả năng trộn lẫn với nước

1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại nhũ tương nhựa đường phân tách vừa và phân tách chậm, không áp dụng cho nhũ tương nhựa đường phân tách nhanh.

1.2 Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ sức khỏe cũng như khả năng áp dụng phù hợp với các quy định khi đưa vào sử dụng

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]