Tiêu chuẩn này dùng để xác định khối lượng thể tích của nhũ tương nhựa đường, khối lượng thể tích của nhũ tương nhựa đường được xác định thông qua khối lượng của mẫu nhũ tương nhựa
Date published: 03.07.2014 | 13:28
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCVN 8817-14:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 14: xác định khối lượng thể tích

1.1 Tiêu chuẩn này dùng để xác định khối lượng thể tích của nhũ tương nhựa đường, khối lượng thể tích của nhũ tương nhựa đường được xác định thông qua khối lượng của mẫu nhũ tương nhựa đường chứa trong một bình đong biết trước thể tích.

1.2 Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ sức khỏe cũng như khả năng áp dụng phù hợp với các quy định khi đưa vào sử dụng.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]