Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm nhanh tại hiện trường xác định độ dính bám với cốt liệu của nhũ tương nhựa đường.
Date published: 03.07.2014 | 13:30
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCVN 8817-15:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít – phương pháp thử - phần 15: xác định độ dính bám với cốt liệu tại hiện trường

1.1. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử nghiệm nhanh tại hiện trường xác định độ dính bám với cốt liệu của nhũ tương nhựa đường.

1.2. Tiêu chuẩn này không đề cập đến tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn khi sử dụng. Người sử dụng tiêu chuẩn này có trách nhiệm thiết lập các nguyên tắc về an toàn và bảo vệ sức khỏe cũng như khả năng áp dụng phù hợp với các quy định khi đưa vào sử dụng.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]