Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chưng cất để xác định hàm lượng nước có trong nhựa lỏng.
Date published: 03.07.2014 | 13:39
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCVN 8818-3:2011 Nhựa đường lỏng - phương pháp thử - phần 3: thử nghiệm xác định hàm lượng nước

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp chưng cất để xác định hàm lượng nước có trong nhựa lỏng.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]