Tiêu chuẩn quy định phương pháp sàng để xác định thành phần hạt cốt liệu của bê tông nhựa (BTN) thu được sau khi tách nhựa.
Date published: 03.07.2014 | 22:18
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCVN 8860-3:2011 Bê tông nhựa - phương pháp thử - phần 3: xác định thành phần hạt

Tiêu chuẩn quy định phương pháp sàng để xác định thành phần hạt cốt liệu của bê tông nhựa (BTN) thu được sau khi tách nhựa.

 

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]