0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 8920-3:2012 Hàn - kiểm tra nghiệm thu các máy hàn chùm tia điện tử - phần 3: đo các đặc tính dòng tia

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các máy hàn chùm tia điện tử tuân theo TCVN 8920-1:2012 (ISO 14744-1:2008), để đo các đặc tính dòng của chùm tia trong kiểm tra nghiệm thu. Tiêu chuẩn này cung cấp thông tin quan trọng về qui trình đo và thiết bị đo.

Dòng của chùm tia là thông số quan trọng trong hàn chùm tia điện tử. Khi dòng của tia va đập trên chi tiết gia công (hàn), nó cần ổn định và có tính lặp lại trong các giới hạn ngắn hạn và dài hạn đã cho. Mục tiêu của phép đo là kiểm tra xem các biến đổi về dòng của tia có ở trong các giới hạn này hay không.

 

 (kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi