0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 8921:2012 Ống thép hàn chịu lực - thử siêu âm vùng liền kề với mối hàn để phát hiện các khuyết tật tách lớp

1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thử siêu âm vùng liền kề với mối hàn của ống thép hàn chịu áp lực để phát hiện các khuyết tật tách lớp theo ba mức chấp nhận khác nhau (xem Bảng 1).

Tiêu chuẩn này được dùng để phát hiện các khuyết tật tách lớp có thể xen vào vùng mối hàn và/hoặc cản trở việc kiểm tra siêu âm mối hàn để phát hiện khuyết tật trên một vùng song song và liền kề với mối hàn.

CHÚ THÍCH 1: Kiểm tra này có thể được thực hiện có lựa chọn trên các cạnh dọc của thép dải/tấm (dùng để chế tạo ống hàn), trên các mặt dạng phẳng trước khi hàn phù hợp với ISO 12094.

1.2 Tiêu chuẩn này quy định việc kiểm tra các ống hàn có đường kính ngoài lớn hơn 30 mm. Không quy định giới hạn dưới của chiều dày ống, nhưng xem Chú thích 2.

CHÚ THÍCH 2:  Đối với chiều dày nhỏ hơn 5 mm, các khó khăn có thể là phải có kinh nghiệm trong việc phát hiện và đánh giá các khuyết tật tách lớp bằng phương pháp này. Khi xuất hiện khó khăn như trên, cần có sự thỏa thuận giữa khách hàng (người mua) và nhà sản xuất để xác định phương pháp thử đã được chấp nhận.

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi