0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 9030:2011 Bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp - phương pháp thử

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch xây từ bê tông bọt, khí đóng rắn trong điều kiện không chưng áp, dùng cho các công trình xây dựng.

 

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại bê tông nhẹ khác.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi