Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch xây từ bê tông bọt, khí đóng rắn trong điều kiện không chưng áp, dùng cho các công trình xây dựng.
Date published: 07.07.2014 | 11:37
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCVN 9030:2011 Bê tông nhẹ - gạch bê tông bọt, khí không chưng áp - phương pháp thử

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch xây từ bê tông bọt, khí đóng rắn trong điều kiện không chưng áp, dùng cho các công trình xây dựng.

 

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại bê tông nhẹ khác.

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]