0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 9176:2012 thủy tinh không màu - phương pháp xác định hàm lượng canxi oxit và magiê oxit

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng canxi oxit và magiê oxit trong thủy tinh thông dụng không màu.

 

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi (nếu có).

 

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi