Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng coban oxit trong thủy tinh màu.
Date published: 17.02.2015 | 01:29
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCVN 9183:2012 cát để sản xuất thủy tinh - phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng silic dioxit trong cát để sản xuất thủy tinh

                             

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]