Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng nhôm oxit trong cát để sản xuất thủy tinh
Date published: 17.02.2015 | 01:41
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCVN 9185:2012 cát để sản xuất thủy tinh - phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng nhôm oxit trong cát để sản xuất thủy tinh.

                             

(kd)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]