0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 9185:2012 cát để sản xuất thủy tinh - phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp phân tích hóa học để xác định hàm lượng nhôm oxit trong cát để sản xuất thủy tinh.

                             

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi