0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
TCVN 9346:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển

 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu thiết kế, vật liệu và thi công nhằm đảm bảo khả năng chống ăn mòn cho các kết cấu bê tông, bê tông cốt thép xây dựng ở vùng biển với niên hạn sử dụng công trình tới 50 năm.

(hmc)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi