0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
10 EP
TCVN 9502:2013 Kính xây dựng - xác định hệ số truyền nhiệt (giá trị u) - phương pháp tính

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp tính hệ số truyền nhiệt của kính có bề mặt phẳng và song song. Tiêu chuẩn này áp dụng để tính giá trị U cho các hệ kính thành phần, tính giá trị U toàn phần cho cửa sổ, cửa đi và cửa chớp theo Phụ lục C.1

Hệ số truyền nhiệt (giá trị U) được xác định tại phần diện tích trung tâm của kính.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho kính phủ, kính không phủ (bao gồm kính có bề mặt kết cấu như kính trang trí kiến trúc), hệ kính nhiều lớp (bao gồm kính và/hoặc các vật liệu tạo thành) và những vật liệu không truyền tia hồng ngoại xa.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hệ kính nhiều lớp truyền tia hồng ngoại xa.

Khi tính hệ số truyền nhiệt U không cần tính đến những ảnh hưởng về nhiệt hay năng lượng truyền qua theo bức xạ mặt trời của mép kính, lớp khí xen giữa.

Khi tính giá trị U với mục đích so sánh sản phẩm, tấm kính được đặt thẳng đứng.

Thông qua giá trị U tính tương tự cho các mục đích khác, đặc biệt để đánh giá:

- Nhiệt tổn thất qua kính;

- Hệ số dẫn nhiệt đạt được trong mùa hè;

- Độ đọng sương trên bề mặt kính;

- Ảnh hưởng hấp thụ bức xạ của mặt trời, xác định hệ số năng lượng mặt trời

(kd)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi