Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định pH của bê tông và vữa xây dựng bằng máy đo pH. Nguyên tắc thử: Tiến hành xác định pH của bê tông và vữa thông qua đo hiệu điện thế của điện cực k
Date published: 22.03.2016 | 16:46
Available in Ebook
Vật liệu xây dựng
0 EP

TCXDVN 329 : 2004 Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH do Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 29 / 2004 / QĐ-Bộ Xây dựng ngày 10 / 12 / 2004.

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định pH của bê tông và vữa xây dựng bằng máy đo pH.

Nguyên tắc thử: Tiến hành xác định pH của bê tông và vữa thông qua đo hiệu điện thế của điện cực khi nhúng trong dung dịch mẫu bằng máy đo pH.

Các bước tiến hành:

1-Thiết bị và dụng cụ thử

2-Hóa chất

3-Chuẩn bị mẫu thử

4-Tiến hành thử

5-Kết quả thử

6-Báo cáo kết quả

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]