0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thông báo – Công bố giá Vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh thời điểm Quý IV/2019

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

-  Chủ đầu tư và các tổ chức xây dựng căn cứ vào mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, yêu cầu thiết kế, địa điểm xây dựng công trình, địa điểm cung cấp vật tư, vật liệu, máy, thiết bị xây dựng, mức giá công bố, báo giá của nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá được áp dụng cho các công trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự ở cùng thời điểm để xem xét, lựa chọn loại vật tư, vật liệu, máy, thiết bị xây dựng hợp lý, phù hợp với giá thị trường, phù hợp với khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đàu tư, đảm bảo hiệu quả trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng tránh thất thoát, lãng phí.

- Thời điểm lập Thông báo – Công bố giá Vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh thời điểm Quý IV/2019: tháng 12 năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh Thông báo – Công bố giá Vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh thời điểm Quý IV/2019

(huycuong-qtrinh98-acudvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi