Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí

QH-02: Bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

QH-05: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

QH-06: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

QH-07: Bản đồ quy hoạch đường giao thông

QH-08: Bản đồ quy hoạch cây xanh – bãi tập kết rác

QH-09: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

QH-10: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây – đường ống

QH-11: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 21.02.2020 | 10:26
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Nghĩa trang nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí

QH-02: Bản đồ địa hình lồng ghép bản đồ địa chính

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

QH-05: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

QH-06: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

QH-07: Bản đồ quy hoạch đường giao thông

QH-08: Bản đồ quy hoạch cây xanh – bãi tập kết rác

QH-09: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

QH-10: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây – đường ống

QH-11: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]