Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Bản vẽ

QH-01: Bản vẽ thiết kế đô thị

QH-02: Bản vẽ tổng mặt bằng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-03: Bản đồ tổng mặt bằng quy hoạch

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(3ae-acvn12)

Date published: 24.10.2019 | 16:18
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Phim trường truyền hình Vĩnh Long

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Bản vẽ

QH-01: Bản vẽ thiết kế đô thị

QH-02: Bản vẽ tổng mặt bằng tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-03: Bản đồ tổng mặt bằng quy hoạch

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh(.doc)

(3ae-acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]