Đây là đồ án vô cùng bổ ích
Date published: 20.04.2018 | 16:34
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng Phường 2 – TX Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long

hông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

Diện tích: 153.06 ha        

Vị trí: TX Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

Quy hoạch chi tiết

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng quỹ đất sử dụng

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản đồ quy hoạch giao thông

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước

- Bản đồ quy hoạch hệ thống san nền

- Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

- Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

- Bản đồ quy hoạch tổng thể kiến trúc cảnh quan

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(ht-nkn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]