0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới Xã Hòa Ninh – Huyện Long Hồ - Tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến 2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Diện tích: 1.177,90ha        

Vị trí: Xã Hòa Ninh – Huyện Long Hồ - Tỉnh Vĩnh Long

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

Quy hoạch chi tiết

- Bản đồ hiện trạng tổng hợp trung tâm xã

- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

- Bản đồ định hướng quy hoạch phát triển không gian

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quy hoạch nông nghiệp – quy hoạch xây dựng

- Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(ht-nkn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi