Đây là đồ án vô cùng bổ ích
Date published: 19.04.2018 | 10:33
Available in Ebook

Quy hoạch phân khu đô thị Tân Ngãi – Thành phố Vĩnh Long

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Tỷ lệ 1/2000

Diện tích: 895 ha        

Vị trí: Xã Tân Ngãi – Thành phố Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh tổng hợp

Quy hoạch chi tiết

- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- Bản đồ đánh giá hiện trạng quỹ đất sử dụng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược (địa hình, kiến trúc cảnh quan)

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược (chiến lược quy hoạch)

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2015

- Bản đồ quy hoạch lộ giới và chỉ giới xây dựng

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

- Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước mặt

- Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải

- Bản đồ quy hoạch tổng thể cảnh quan giai đoạn 2015

- Bản đồ quy hoạch tổng thể hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(ht-nkn-acvn16)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]