Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh

- Thuyết minh tổng hợp

- Đề cương và dự toán lập Điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020

- Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

- Các bảng thống kế word và excel

* Bản vẽ

QH: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

Định dạng tài liệu: Bản vẽ (.dwg), thuyết minh file (.doc)

 (hntt-Acvn11)

Date published: 05.03.2020 | 12:49
Available in Ebook

Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh

- Thuyết minh tổng hợp

- Đề cương và dự toán lập Điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020

- Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

- Các bảng thống kế word và excel

* Bản vẽ

QH: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

Định dạng tài liệu: Bản vẽ (.dwg), thuyết minh file (.doc)

 (hntt-Acvn11)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]