Nội dung tài liệu: Gồm 2 phần bản vẽ và thuyết minh dự án

Phần bản vẽ:

      QH01. Sơ đồ vị trí vùng tình vĩnh long và mối liên hệ vùng trong vùng ĐBSCL

      QH02. Bản đồ hiện quản lý chất thải rắn vùng tỉnh

      QH03. Bản đồ Quy Hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh

      QH04. Bản đồ quy hoạch môi trường chiến lược

      QH05. Bản đồ dự báo chất thải rắn sinh hoạt

      QH06. Bản đồ dự báo chất thải rắn y tế và công nghiệp

      QH07. Sơ đồ mô tả dây chuyền công nghệ xử lý rác thải

Phần thuyết minh:

-          Xem chi tiết tại phần mục lục tóm tắt bên dưới

Định dạng tài liệu: Bản vẽ và Thuyết minh tổng hợp file word (.dwg và .doc)

(ht-nvt)

Date published: 31.12.2017 | 20:20
Available in Ebook

Quy hoạch quản lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung tài liệu: Gồm 2 phần bản vẽ và thuyết minh dự án

Phần bản vẽ:

      QH01. Sơ đồ vị trí vùng tình vĩnh long và mối liên hệ vùng trong vùng ĐBSCL

      QH02. Bản đồ hiện quản lý chất thải rắn vùng tỉnh

      QH03. Bản đồ Quy Hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh

      QH04. Bản đồ quy hoạch môi trường chiến lược

      QH05. Bản đồ dự báo chất thải rắn sinh hoạt

      QH06. Bản đồ dự báo chất thải rắn y tế và công nghiệp

      QH07. Sơ đồ mô tả dây chuyền công nghệ xử lý rác thải

Phần thuyết minh:

-          Xem chi tiết tại phần mục lục tóm tắt bên dưới

Định dạng tài liệu: Bản vẽ và Thuyết minh tổng hợp file word (.dwg và .doc)

(ht-nvt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]