Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2020 và 2030

Phạm vi vùng quy hoạch: Thành phố Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long, nằm ở vị trí trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), có vị trí địa lý từ 105057’ đến 106000’ Kinh độ Đông và từ 10013’ đến 10015’ Vĩ độ Bắc. Thành phố được giới hạn bởi:

-          Phía Đông và Nam giáp huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long;

-          Phía Tây giáp huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp;

-          Phía Bắc giáp sông Tiền.

Thành phố Vĩnh Long có diện tích tự nhiên 4.800 ha và 137.469 nhân khẩu.

Thành phần hồ sơ:

Báo cáo thuyết minh tổng hợp gồm có 11 chương (không kể phần mở đầu và kết luận) kèm theo nhiều bảng số liệu và hình minh hoạ.

-          Xem chi tiết tại phần mục lục tóm tắt bên dưới

Định dạng tài liệu: Thuyết minh tổng hợp file word (.doc)

(ht-nvt)

Date published: 01.01.2018 | 11:19
Available in Ebook

Quy hoạch Thủy lợi chống ngập úng Thành phố Vĩnh Long – năm 2011, tập 1

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Giai đoạn lập quy hoạch: đến năm 2020 và 2030

Phạm vi vùng quy hoạch: Thành phố Vĩnh Long thuộc tỉnh Vĩnh Long, nằm ở vị trí trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), có vị trí địa lý từ 105057’ đến 106000’ Kinh độ Đông và từ 10013’ đến 10015’ Vĩ độ Bắc. Thành phố được giới hạn bởi:

-          Phía Đông và Nam giáp huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long;

-          Phía Tây giáp huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp;

-          Phía Bắc giáp sông Tiền.

Thành phố Vĩnh Long có diện tích tự nhiên 4.800 ha và 137.469 nhân khẩu.

Thành phần hồ sơ:

Báo cáo thuyết minh tổng hợp gồm có 11 chương (không kể phần mở đầu và kết luận) kèm theo nhiều bảng số liệu và hình minh hoạ.

-          Xem chi tiết tại phần mục lục tóm tắt bên dưới

Định dạng tài liệu: Thuyết minh tổng hợp file word (.doc)

(ht-nvt)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]