Báo cáo thuyết minh tổng hợp: Dự án Điều tra và quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thông tin dự án

Nội dung tài liệu:

Báo cáo thuyết minh tổng hợp kết quả thực hiện dự án “Điều tra và quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” gồm có 8 chương (không kể phần mở đầu, kết luận) kèm theo nhiều bảng số liệu và hình minh họa.

-          Xem chi tiết tại phần mục lục tóm tắt bên dưới

Định dạng tài liệu: Thuyết minh tổng hợp file word (.doc)

(ht-nvt)

Date published: 19.12.2017 | 22:51
Available in Ebook

Thuyết minh tổng hợp: Dự án Điều tra và quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Báo cáo thuyết minh tổng hợp: Dự án Điều tra và quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Thông tin dự án

Nội dung tài liệu:

Báo cáo thuyết minh tổng hợp kết quả thực hiện dự án “Điều tra và quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” gồm có 8 chương (không kể phần mở đầu, kết luận) kèm theo nhiều bảng số liệu và hình minh họa.

-          Xem chi tiết tại phần mục lục tóm tắt bên dưới

Định dạng tài liệu: Thuyết minh tổng hợp file word (.doc)

(ht-nvt)

[Trở về] [Đầu trang]

Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]