0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Bài giảng môn học – Giám sát thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện công trình (PGs Lê Kiều)

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file word (.doc)

 - Người soạn “ Bài giảng môn học – Giám sát thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện công trình: PGs Lê Kiều – Trường đại học kiến trúc Hà Nội

- Bài giảng môn học – Giám sát thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện công trình (PGs Lê Kiều) bao gồm 6 phần:

 + Phần 1: Mở đầu

 + Phần 2: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác trát, bả và láng

 + Phần 3: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác đắp nổi

 + Phần 4: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lát, ốp

 + Phần 5: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác lắp kính

 + Phần 6: Giám sát thi công và nghiệm thu công tác sơn, vôi, vecni

* Thành phần bao gồm:

+ Thuyết minh Bài giảng môn học – Giám sát thi công và nghiệm thu công tác hoàn thiện công trình (PGs Lê Kiều)

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi