Đề tài Thiết kế nhà máy bánh kẹo liên hợp
Date published: 08.01.2015 | 07:56
Available in Ebook
Kiến trúc công trình
25 EP

Đề tài Thiết kế nhà máy bánh kẹo liên hợp

Tài liệu định dạng pdf

Là một trong những đồ án tốt nghiệp có chất lượng nghiên cứu trong lĩnh vực thiết kế nhà máy bánh kẹo liên hợp, vốn là một đề tài đòi hỏi sự nghiên cứu và am hiểu của sinh viên . Dựa trên những ý tưởng và tiêu chuẩn thiết kế người thiết kế đã đưa ra những giải pháp tối ưu và giải quyết được nhiệm vụ thiết kế. tài liệu bao gồm các phần chính sau:

-          Chương I: Nguyên liệu sản xuất.

-          Chương II: thuyết minh dây chuyền sản xuất.

-          Chương III: kiểm tra sản xuất.

-          Chương IV: vệ sinh an toàn thực phẩm.

-          Chương V: thuyết minh xây dựng.

-          Chương VI: tính kinh tế.

-          Kết luận.

-          Tài liệu tham khảo.

 (ht-ddh)          

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]