Đồ án môn học, tổ chức thi công, công nhà công nghiệp 1, khung bê tông cốt thép lắp ghép, móng lắp ghép
Date published: 19.03.2015 | 08:32
Available in Ebook
Kiến trúc công trình
15 EP

Đồ án thi thi công nhà công nghiệp 1, khung bê tông cốt thép lắp ghép, móng lắp ghép

Đề tài bao gồm các phần sau:

Phần I: Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của công trình

Phần II: Phương hướng tổ chức thi công tổng quát

Phần III: Tính khối lượng công tác thi công

1.      Chọn kết cấu công trình

2.      Tính khối lượng phần móng

3.      Thiết kế biện pháp thi công đào đất hố móng

4.      Thiết kế biện pháp thi công lắp ghép

5.      Thiết kế biện pháp thi công công tác xây tường

6.      Thiết kế biện pháp thi công công tác khác

Phần IV: Lập kế hoạch – biểu đồ sử dụng cung cấp và vận chuyển vật liệu

Phần V: Thiết kế tổng mặt bằng

Số trang: 54 trang

(Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]