Đồ án môn học, thiết kế móng băng, thiết kế móng cọc cho lớp địa chất
Date published: 19.03.2015 | 17:25
Available in Ebook
Kiến trúc công trình
15 EP

Đồ án thiết kế móng băng và móng cọc cho lớp địa chất

Đồ án có đầy đủ số liệu về địa chất để tính toán thiết kế.

Đề tài bao gồm các phần sau:

Phần I: Số liệu

Phần II: Thiết kế móng băng

1.      Các số liệu tính toán móng

2.      Tính toán thiết kế móng băng

3.      Tính nội lực và bố trí thép

Phần III: Thiết kế móng cọc

1.      Các số liệu tính toán móng

2.      Tính toán thiết kế móng

3.      Kiểm tra các điều kiện làm việc của móng cọc

Tài liệu gồm: (60 trang)

    (Ht-dqh)Đồ án có đầy đủ số liệu về địa chất để tính toán thiết kế.

Đề tài bao gồm các phần sau:

Phần I: Số liệu

Phần II: Thiết kế móng băng

1.      Các số liệu tính toán móng

2.      Tính toán thiết kế móng băng

3.      Tính nội lực và bố trí thép

Phần III: Thiết kế móng cọc

1.      Các số liệu tính toán móng

2.      Tính toán thiết kế móng

3.      Kiểm tra các điều kiện làm việc của móng cọc

Tài liệu gồm: (60 trang)

    (Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]