Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư– Thiết kế chung cư khu đô thị mới Thạch Bàn
Date published: 08.10.2015 | 16:59
Available in Ebook
Kiến trúc công trình
50 EP

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư– Thiết kế chung cư khu đô thị mới Thạch Bàn

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư– Thiết kế chung cư khu đô thị mới Thạch Bàn bao gồm 2 phần:

Thuyết minh (định dạng word) và  các bản vẽ (định dạng file jpg khổ lớn 4459x3154 pixel)

        1. Các bản vẽ

- 01: Vị trí dự án – Liên hệ vùng – Hiện trạng

- 02: Phối cảnh công trình

- 03: Mặt bằng, phối cảnh công trình

- 04: Mặt bằng, phối cảnh công trình

- 05: Mặt bằng điển hình – cơ cấu căn hộ

- 06: Mặt bằng điển hình – cơ cấu căn hộ

- 07: Mặt bằng điển hình – cơ cấu căn hộ

- 08: Các mặt đứng, mặt cắt công trình

- 09: Các mặt đứng, mặt cắt công trình

- 10: Kết cấu – Trang thiết bị

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]